Cicle Formatiu de Grau Mitjà


Accés als estudis


SOL·LICITUD (del 16 al 24 de maig) instruccions per omplir la sol·licitud per internet
Documentació per fer la preinscripció

Criteris d'admissió
oferta inicial
Consultar la puntuació provisional (Per accedir a la consulta cal introduir el número del DNI (el NIE o el passaport) del primer tutor o del sol·licitant, si és major d'edat, i el codi de sol·licitud que us consta a la còpia de la sol·licitud que comença per PRE17-18....)


PREINSCRIPCIÓ
MAIG 15 Publicació de l'oferta inicial
16 al 24 Presentació de sol·licituds al centre (cal adjuntar la documentació)
sol·licitud (instruccions per omplir la sol·licitud per internet)
26 Últim dia per presentar documentació
JUNY 6 Llistes amb la puntuació provisional
7 al 9 Presentació de reclamacions a les llistes amb la puntuació provisional
14 Llistes amb la puntuació definitiva un cop resoltes les reclamacions (no són alumnes admesos)
15 Sorteig del número de desempat (XXXX)
19 Llista ordenada definitiva (no són alumnes admesos)
30 Publicació de l'oferta final
3 DE JULIOL Publicació de les llistes d'alumnat admès i llistes d'espera
Dia i hora de MATRÍCULA d'acord amb el torn i la lletra del primer cognom
5 de JULIOL torn matí:  9h: de la A a la L
10h: de la M a la Z
torn tarda: 11h: de la A a la L
12h: de la M a la Z
PERÍODE EXTRAORDINARI - JULIOL (alumnes de la llista d'espera)
Instruccions per l'admissió de juliol
 12 de juliol Oferta de les places vacants en finalitzar el procés ordinari de matrícula
13 de juliol
a les 10'00h
Adjudicació de les places vacants als alumnes no admesos en la primera petició: cal assistir personalment o autoritzar una altra persona
13 i 14 de juliol Matrícula de l'alumnat admès en aquesta convocatòria
PERÍODE DE PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA EXTRAORDINARI - SETEMBRE
Criteris d'admissió en el procés extraordinari de setembre
          
4  Publicació de les vacants
6 i 7  Presentació de sol·licituds al centre
8  Publicació d'alumnes admesos
8 i 12  Matrícula dels alumnes admesos
13  Publicació de la relació dels alumnes matriculats

 

 
per més informació: http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/

A la cartellera del centre podeu consultar la relació de sol·licituds presentades amb la puntuació.
La relació de sol·licituds ordenada d'acord amb la puntuació definitiva la podeu consultar a la cartellera del centre.

Oferta final de places

Documentació per fer la matrícula: (consulteu dia i hora de matrícula al calendari que teniu més avall)
- Títol o resguard del títol de l'ESO o dels estudis que es van acreditar en el moment de fer la preinscripció (El certificat del curs d'accés o el de la prova d'accés no cal tornar-lo a portar)

- Imprés de dades personals  (podeu descarregar-vos l'imprès)
- Full de Serveis Generals (podeu descarregar-vos l'imprès) 

Núm. a partir del qual s'ordenen les sol·licituds empatades XXX, (núm. més gran atorgat: XXXX)

SOL·LICITUD DE PREINSCRIPCIÓ SETEMBRE
sol·licitud de preinscripció que cal omplir i presentar al centre
Oferta de places vacants setembre

Relació llista d'espera (si es produís alguna vacant més fins a la primera setmana d'octubre trucarem als/les alumnes d'aquesta llista)
per més informació: Departament Ensenyament

 

konulu porno