Cicles Formatius de Grau Superior


PREINSCRIPCIÓ 2016-17

PERÍODE DE PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA EXTRAORDINARI - SETEMBRE
(per alumnes no admesos en el període ordinari i noves sol·licituds)
Documentació i Criteris d'admissió en el procés extraordinari de setembre
7  Publicació de les vacants
del 8 al 12  Presentació de sol·licituds al centre (sol·licitud)
15  Publicació d'alumnes preinscrits i admesos
15 i 16  Matrícula dels alumnes admesos

Consulta l'assignació de plaça (El Departament d'Ensenyament és el responsable de publicar els resultats per internet)
DIA I HORA DE MATRÍCULA (consulteu el calendari)
Documentació per fer la matrícula:

- Títol o resguard del títol de Batxillerat o del Cicle de Grau Superior o dels estudis que es van acreditar en el moment de fer la preinscripció
(els que accedeixen per CAS o prova no cal tornar a portar el certificat)
- Full de serveis generals (us podeu descarregar l'imprès)
- Instruccions preu matrícula

Imprès de matrícula (descarregueu-vos l'imprès corresponent):
ANIMACIÓ INFANTIL-MATÍ INFANTIL-TARDA INTEGRACIÓ SOCIAL MEDIACIÓ COMUNICATIVA

PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA
MAIG 13 Publicació de l'oferta inicial
Del 26 de maig
a l'1 de juny
Presentació de les sol·licituds, enviades per internet, al centre 
(cal adjuntar la documentació)

(SOL·LICITUD) instruccions per omplir la sol·licitud per internet
JUNY 2 i 3 Últims dies per presentar la documentació
10 Llistes amb la puntuació provisional (es poden consultar per internet i a la cartellera del centre)
13 al 15 Presentació de reclamacions a les llistes provisionals
20  Llistes amb la puntuació definitiva (no són alumnes admesos)
21 Sorteig del número de desempat
23 Llistes amb ordenada definitiva (no són alumnes admesos)
30 Publicació de l'oferta definitiva
4 DE JULIOL Publicació de les llistes d’alumnat admès
Dia i hora de MATRÍCULA per cicle i lletra del primer cognom
6 de juliol Animació sociocultural i turística   9h De la A a la L
10h De la M a la Z
Mediació comunicativa 11h De la A a la L
12h De la M a la Z
7 de juliol Educació infantil, torn matí   9h De la A a la L
10h De la M a la Z
Educació infantil, torn tarda 11h De la A a la L
12h De la M a la Z
8 de juliol Integració social   9h De la A a la L
10h De la M a la Z
PERÍODE EXTRAORDINARI - JULIOL
(alumnes no admesos en la primera petició)
Instruccions per l'admissió de juliol
14 de juliol Publicació de l'oferta de places que han quedat vacants en finalitzar el procés ordinari de matrícula
15 de juliol a les 10'00h Adjudicació de les places vacants: cal assistir personalment o autoritzar una altra persona
15 i 18 de juliol Matrícula dels alumnes admesos en aquesta convocatòria
  PROCÉS EXTRAORDINARI DE PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA - SETEMBRE
Per alumnes no admesos en el període ordinari i noves sol·licituds
                
Criteris d'admissió en el procés extraordinari de setembre

     
Durant la primera setmana del mes de juliol es publicarà el calendari a les web:

Consultar la puntuació provisional (Per accedir a la consulta cal introduir el número del DNI (el NIE o el passaport) del primer tutor o del sol·licitant, si és major d'edat, i el codi de sol·licitud que us consta a la còpia de la sol·licitud que comença per PRE16-17....)
Oferta final de places

consultar l'assignació de plaça (cal introduir el DNI i el número de preinscripció facilitat en el moment de preinscriure's)

 
         


per més informació: Departament Ensenyament
 

  Oferta de places pel dia 15 de juliol a les 10 del matí       
oferta places vacants- 16 de juliol a les 10 del  matí                                                                                                                                                                                                                                                     

 Admesos Animació sociocultural i turística
Admesos Educació infantil-torn tarda
Llista d'espera Educació infantil-tarda
Llista d'espera Integració social


preinscripció que cal omplir i entregar al centre

oferta places vacants setembre
Instruccions per l'admissió en el procés extraordinari de setembre
ELS ALUMNES ADMESOS S'HAN DE MATRICULAR EL DIA 21 I 22 (veure documentació necessària que hi ha més avall)
Preinscrits i / o admesos Cicle Animació sociocultural i turística
Preinscrits i / o admesos Cicle Educació infantil
Preinscrits i / o admesos Integració social
Preinscrits i / o admesos Mediació comunicativa

Llista d'espera setembre (fins la primera setmana d'octubre, si es produeix una vacant, us ho comunicarem via email o telèfon)
SOL·LICITUD (26 de maig a l'1 de juny) instruccions per omplir la sol·licitud per internet

Documentació per la preinscripció
Número a partir del qual s'ordenaran les sol·licituds empatades 21.220, (número més gran atorgat:28.811)
Criteris de prioritat d'admissió

Oferta final

konulu porno