Batxillerat


PREINSCRIPCIÓ 2016-17
D'acord amb la notícia del Departament d'Ensenyament, les llistes amb les assignacions encara no estan disponibles. Esta previst que s'activi l'opció cap al migdia o primera hora de la tarda.
Consultar els resultats de l'assignació de plaça (Per accedir a la consulta cal introduir el número del DNI (el NIE o el passaport) del primer tutor o del sol·licitant, si és major d'edat, i el codi de sol·licitud que us consta a la còpia de la sol·licitud que comença per PRE16-17....)

Documentació per fer la matrícula (que cal presentar el dia de la matrícula)
Núm. a partir del qual s'ordenen les sol·licituds empatades 1.117, (núm. més gran atorgat: 52.320)


Criteris d'admissió

Oferta final
PREINSCRIPCIÓ
MAIG 13 Publicació de l'oferta inicial
18 al 25 Presentació de les sol·licituds, enviades per internet, al centre
(cal adjuntar la documentació que faci falta
)
SOL·LICITUD (instruccions per omplir la sol·licitud per internet)
 26 i 27 Últims dies per presentar documentació
JUNY 6 Llistes amb la puntuació provisional
del 7 al 9 Presentació reclamacions a la puntuació provisional
14 Llistes amb la puntuació definitiva (no són alumnes admesos)
15 número de desempat (1.117)
17 Llistes ordenada definitiva (no són alumnes admesos)
30 Publicació de l'oferta definitiva
4 DE JULIOL Publicació de les llistes d’alumnat admès
MATRÍCULA
PERÍODE ORDINARI
5 de juliol a les 10'00h Reunió informativa i matrícula
Del 5 al 12 de juliol Confirmació de reserva de plaça dels alumnes pendents de l'avaluació de setembre
PERÍODE EXTRAORDINARI
Del 7 al 9 de setembre Període de matrícula extraordinària de batxillerat pels alumnes pendents dels exàmens de setembre

per més informació: Departament Ensenyament


Oferta final de places


SOL·LICITUD (del 18 al 25 de maig) instruccions per omplir la sol·licitud per internet
Consultar la relació ordenada (Per accedir a la consulta cal introduir el número del DNI (el NIE o el passaport) del primer tutor o del sol·licitant, si és major d'edat, i el codi de sol·licitud que us consta a la còpia de la sol·licitud que comença per PRE16-17....)

A la cartellera del centre podeu consultar la relació de sol·licituds presentades ordenades d'acord amb la puntuació.
Documentació per la preinscripció

 

konulu porno