AMPA

Què és l'AMPA

L’Associació de Mares i Pares d’Alumnes (AMPA) de l’IES Ronda neix en el primer curs (1992-1993) de funcionament de l’institut i, des del començament, ha col·laborat activament en el desenvolupament del centre, recolzant-lo en la definició i construcció del que és i significa actualment el Ronda.

L’associació s’anomenà, inicialment, Associació de Pares d’Alumnes (APA) de l’IES Ronda i els seus funcionament i estructura es van anar establint segons avançaven els cursos escolars. En el curs 2002-2003 es decideix donar-li forma legal i s’elaboren els Estatuts, ja sota la denominació d’AMPA, que són aprovats en l’assemblea ordinària celebrada el 21 d’octubre de 2003, d’acord amb la normativa que regula les associacions de pares i mares d’alumnes (Decret 202/1987) i les associacions (Llei 7/1997).

L’AMPA de l’IES Ronda està inscrita en el Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 1700/L.

La nostra associació està afiliada, des del seu inici, a la Federació d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes de Catalunya (FAPAC).

Associació de Mares i Pares d’Alumnes de l’IES Ronda
C/ Henri Dunant, 3 25003 Lleida
Tel.: 973 26 83 24
Email: ampa@ironda.org

 

Junta

NOM CÀRREC
   
   
   
   
   
   
   
   

 

Serveis que oferim

SOCIALITZACIÓ DE LLIBRES:

L’instiut RONDA ofereix als alumnes de 1r, 2n, 3r i 4t d’ESO el programa de reutilització i socialització de llibres de text, programa que consisteix, bàsicament, en què l’alumnat té a a la seva disposició el lot de llibres de text durant el curs i al finalitzar els retorna al centre perquè els utilitzi un altre company/a el proper curs.

L’AMPA, per delegació del Consell Escolar del centre, se n’encarrega de la seva gestió i aplicació.
 

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS:

L’Ampa organitza tot un seguit d’activitats extraescolars esportives i culturals els dimecres i els divendres, de 15:30 a 17, 30 hores, d’octubre a maig.

Les activitats extraescolars que ofereix l’AMPA són:

FUTBOL
BÀSQUET
FUNKY

konulu porno